Wyniki

Czas na ogłoszenie oficjalnych wyników! Time for the official results!
Etapy podstawowe/Basic stages:
Mistrzostwa Polski – kategoria Junior (18-):
I miejsce – Katarzyna Cepurdej
II miejsce – Natalia Wolniewicz
III miejsce – Jerzy Wąsiewicz

Mistrzostwa Polski – kategoria Elite:
I miejsce – Krzysztof Łątkowski
II miejsce – Marlena Wieleba
III miejsce – Krzysztof Dudzik

Mistrzostwa Polski – kategoria Masters (50+):
I miejsce – Przemysław Witczak
II miejsce – Mariusz Góraj
III miejsce – Piotr Janowski

OPEN
I miejsce – Matija Razum
II miejsce – Krzysztof Łątkowski
III miejsce – Tamas Barany

OPEN JUNIOR (18-)
I miejsce – Katarzyna Cepurdej
II miejsce – Rune De Clercq
III miejsce – Natalia Wolniewicz

OPEN MASTERS (50+)
I miejsce – Przemysław Witczak
II miejsce – Mariusz Góraj
III miejsce – Mike Pedley

Wszystkie etapy (z grą Catching Features)/All Stages (with CF game):

PL
I miejsce – Kamil Lesisz
II miejsce – Kornelia Bielecka
III – Bartłomiej Mazan

OPEN
I miejsce – Matija Razum
II miejsce – Tamas Barany
III miejsce – Rune De Clercq

OPEN JUNIOR (18-)
I miejsce – Rune De Clercq
II miejsce – Jannik Danninger
III miejsce – Stanimira Dimitrova

OPEN MASTERS (50+)
I miejsce – Mike Pedley
II miejsce – Sandra Mather

Pełne wyniki dostępne będą na stronie oraz zostały rozesłane do zawodników. Full results will be available on our page and were sent to competitors.

Posted by Dominika Bąkowska

Dodaj komentarz

86 − = 77